Günlük Arşiv: 22 Temmuz 2015


İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı?

İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı? ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından kullanılan “Uzakta olsun, yakında olmasın” ifadesi üst ve alt atmosferdeki ayrımı yapmak için kullanılır. Üst atmosferdeki ozon – “stratosferik ozon” olarak adlandırılan – güneşten gelen ultraviyole radyasyonu filtrelenmesinde yardımcı olur. Stratosferdeki ozonun koruyucu olmasına […]

İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı?