İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı?


İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı?

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından kullanılan “Uzakta olsun, yakında olmasın” ifadesi üst ve alt atmosferdeki ayrımı yapmak için kullanılır.
Üst atmosferdeki ozon – “stratosferik ozon” olarak adlandırılan – güneşten gelen ultraviyole radyasyonu filtrelenmesinde yardımcı olur.
Stratosferdeki ozonun koruyucu olmasına rağmen, soluduğumuz havdaki ozon solunum sistemi için zararlı olabilir.
Çevreden salınan kimyasallarla (örneğin, otomobil ve endüstriyel tesislerin kimyasal emisyonu) güneşin reaksiyonundan zararlı düzeyde ozon ortaya çıkabilir.
Zaralı konsantrasyonlardaki ozona genellikle azot dioksit ve hidrokarbonlar gibi diğer kirletici maddelerin yüksek konsantrasyonları eşlik eder.
Diğer kimyasallarla birlikte olsun olmasın, ozon zararlıdır.

İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı? konumuz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için web sitemizdeki diğer makaleleri okuyabilir veya bizleri arayıp kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

0850 840 13 66
0506 787 56 06

İyi Ozon ve Kötü Ozon diye bir kavram var mı?